Được chơi nhau siêu khét lẹt cùng Mina Kitano

Được chơi nhau siêu khét lẹt cùng Mina Kitano. Trước khi tôi đánh bạn, tôi muốn bạn ăn âm hộ của tôi. Xin người thân yêu nhất. Tiếp tục đi, bạn biết bạn muốn một trận chiến. Tôi sẽ nằm lại và bạn có thể ăn âm hộ của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi không thể chỉ đụ em được không. Tôi đã nói với anh rồi. Sở hữu cơ thể của tôi bây giờ, nhưng anh ta sẵn sàng để cho bạn ăn âm hộ của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn rất tốt với bạn. Tôi chưa bao giờ xúc phạm con ranh nhỏ đáng thương của bạn, tình yêu hoàn toàn thảm hại của bạn hoặc thái độ ích kỷ của bạn. Nhưng bạn dường như không có khả năng học hỏi hoặc thậm chí cố gắng cải thiện. Nhưng nếu em ngoan.